XIV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 października 2019, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 208 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 06:39:08
Liczba odtworzeń: 912
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:162.Przedstawienie porządku obrad.
17:003.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:254.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2018/2019
17:335.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
18:106.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Studzianki w gminie Wasilków.
19:297.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce, pomiędzy drogą wojewódzką nr 676 a ul. Niemeńską.
19:318.Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
20:089.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:0910.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1011.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1112.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1213.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1314.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1315.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1416.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1517.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1618.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1719.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1820.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1821.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:1922.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:2223.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:2424.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
20:2625.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
20:3226.Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
20:3827.Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
20:4128.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu "Karta Wasilkowianina".
20:4529.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
20:4830.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy.
20:5231.Uchwała w sprawie zmiany do uchwały Nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
20:5532.Uchwała w sprawie skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
21:0033.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
21:2134.Uchwała w sprawie lokalizacji Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku.
22:4235.Sprawy różne.
22:4336.Przyjęcie protokołu z X sesji RM.
22:4337.Przyjęcie protokołu z XII sesji RM.
22:4438.Przyjęcie protokołu z XIII sesji RM.
22:4439.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad