LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 maja 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 01:53:40
Liczba odtworzeń: 511
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Otwarcie obrad sesji.
15:102.Sprawdzenie kworum.
15:123.Przedstawienie porządku obrad.
15:424.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
15:445.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
15:466.Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie.
15:487.Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków.
15:598.Uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3098/4 o pow. 0,0985 ha, położonej w Wasilkowie.
16:149.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
16:2210.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Spółdzielczą a Białostocką.
17:0111.Sprawy różne.
17:0212.Interpelacje i zapytania Radnych.
17:0213.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
17:0214.Przyjęcie protokołu LXXV sesji Rady Miejskiej.
17:0315.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad