LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 21 sierpnia 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 21 sierpnia 2023
Długość nagrania: 03:36:19
Liczba odtworzeń: 630
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie obrad sesji.
16:042.Sprawdzenie kworum.
16:083.Przedstawienie porządku obrad.
16:314.Sprawy różne.
17:445.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19:216.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
19:257.Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
19:288.Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
19:339.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/586/23Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2023 r.
19:3710.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa, gmina Wasilków w sąsiedztwie drogi krajowej DK 19.
19:3911.Przyjęcie protokołu LXXVII sesji Rady Miejskiej.
19:3912.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad