LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 14 listopad 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 15 listopada 2023
Długość nagrania: 00:09:03
Liczba odtworzeń: 498
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:351.Otwarcie obrad sesji.
16:372.Sprawdzenie kworum.
16:383.Przedstawienie porządku obrad.
16:424.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
16:425.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.
16:436.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad