I Sesja Rady Gminy Boćki w dniu wtorek, 7 maja 2024 cz. II

Rada Gminy Boćki
Czas publikacji: 8 maja 2024
Długość nagrania: 01:46:50
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie obrad.
13:152.Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i Wójtowi Gminy.
13:173.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Boćki.
13:284.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Boćki.
13:305.Przyjęcie porządku obrad.
13:326.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady
14:057.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Boćki
14:248.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki
14:249.Wybór członków Komisji Stałych Rady Gminy Boćki:
14:419.1Komisja Rewizyjna
14:469.2Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
14:519.3Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
14:559.4Komisja ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
10.Zamknięcie obrad I Sesji
pokaż cały porządek obrad