LVI Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 5 września 2023 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 11 września 2023
Długość nagrania: 00:14:31
Liczba odtworzeń: 180
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
15:083. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2031;
15:174. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
15:186. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
15:188. Interpelacje radnych;
9. Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad