L Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 marca 2023 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 23 marca 2023
Długość nagrania: 02:13:59
Liczba odtworzeń: 1233
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
16:183. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów autostrady A-50 "Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek od DK92 (bez węzła) do S& (z węzłem);
16:204. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy;
16:345. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2031;
16:476.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
17:187. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego (Rozbudowy mostu w miejscowości Bartniki i Radziwiłłów);
17:198. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska;
17:239. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność jednostki podległej;
17:2710. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy (węgiel)
17:3211. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki;
17:3412. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;
17:3613. Sprawozdanie Posterunku Policji za 2022 rok;
17:3714.I nformacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
17:3815. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
18:0916. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
18:1517. Interpelacje radnych;
18. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad