XLIX Sesja Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 lutego 2023 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 16 lutego 2023
Długość nagrania: 01:03:39
Liczba odtworzeń: 674
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
16:073. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy;
16:104. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2031;
16:195. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023;
16:256. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska;
16:287. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
16:328. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na rok 2023 rok;
16:359. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu na rzecz Gminy Puszcza Mariańska z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Budy Zaklasztorne;
16:3710. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;.
16:3811.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
17:0612. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
17:0613. Interpelacje radnych;
14. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy
pokaż cały porządek obrad