LXI Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 10 luty 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 13 lutego 2023
Długość nagrania: 02:25:36
Liczba odtworzeń: 935
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:371.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:40a)zmiany Uchwały Nr LVII/545/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
13:44b)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
13:46c)zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
15:35d)zmian budżetu miasta na rok 2023,
15:55e)rozpatrzenia skargi wniesionej na Burmistrza Miasta Augustowa,
16:00f)wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.
16:013.Informacja Prezesa MPEC GIGA Sp. z o.o. związana z uruchomieniem kotła na biomasę.
16:014.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad