XLVII Sesja Rady w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 29 grudnia 2022
Długość nagrania: 00:38:28
Liczba odtworzeń: 342
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
16:053. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy;
16:124. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
16:185. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031;
16:326. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023;
16:357. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska;
16:368. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:379. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:4010. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
16:4011. Interpelacje radnych;
12. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad