XLII Sesja Rady w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 września 2022 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 19 września 2022
Długość nagrania: 00:14:15
Liczba odtworzeń: 416
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
16:153. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
16:164. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:165. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:166. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
16:167. Interpelacje radnych;
8. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad