XLI Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 84 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:42:21
Liczba odtworzeń: 235
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
16:042. Przyjęcie porządku obrad;
16:053. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy;
16:174. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
16:235. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji przez Gminę Puszcza Mariańska dla Powiatu Żyrardowskiego pn. „ Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Puszcza Mariańska”
16:256. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
16:367. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
16:378. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:379. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:4110. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
16:4411. Interpelacje radnych;
12. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad