LI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 29 czerwca 2022 cz.1

Rada Miejska Jeleniej Góry
Czas publikacji: 83 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:25:36
Liczba odtworzeń: 181
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zmiany porządku obrad.
3.Wybór sekretarza obrad
09:214.Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami
09:445.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 – 2043 – druk nr 514.2022
09:586.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 515.2022
10:167.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej i regionalnej na terytorium Ukrainy – druk nr 516.2022
10:248.Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy ulicy – św. Brata Alberta – druk nr 504.2022
10:289.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jeleniej Góry – druk nr 508.2022
10:5710.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Jeleniej Górze – druk nr 505.2022
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze – druk nr 506.2022
12:0212.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z siedzibą na terenie Miasta Jelenia Góra, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – druk nr 503.2022
12:1413.Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry – druk nr 513.2022
12:3114.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uhonorowania Romana Dmowskiego poprzez nazwanie jego imieniem ronda przy ul. Złotniczej (PA.152.2.2021) – druk nr 507.2022
15.Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 509.2022
12:3316.Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 510.2022
12:3517.Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 511.2022
12:3818.Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Jelenia Góra – druk nr 512.2022
19.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami
13:2620.Sprawy różne
13:2621.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad