XL Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2022 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 167 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:04
Liczba odtworzeń: 245
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
15:062. Przyjęcie porządku obrad;
15:073. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy
15:124. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2022-2031;
15:245. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
15:276. Debata z udziałem radnych i mieszkańców dot. rozpatrzenia raportu o stanie gminy Puszcza Mariańska;
15:307. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
15:388. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;
15:529. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;
15:5510. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Olszanka;
15:5711. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Korabiewice)
15:5912. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Bartniki);
16:0013. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Długokąty);
16:0214.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021;
16:0315. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:0416. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:1217. Sprawy wniesione, wolne wnioski
16:1218. Interpelacje radnych;
16:1319. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad