XLVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30 marca 2022 r. cz. 2

Rada Miejska Jeleniej Góry
Czas publikacji: 132 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:27:45
Liczba odtworzeń: 284
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Wręczenie Pani Marii Aleksandrowicz ministerialnej Odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
3.Zmiany porządku obrad.
4.Wybór sekretarza obrad.
5.Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
6.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 – 2043 – druk nr 483.2022
12:007.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 481.2022
12:068.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok – druk nr 482.2022
12:469.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych trenów w rejonie ulic Sobieszowskiej i Jagiellońskiej w Jeleniej Górze – druk nr 466.2022
12:5210.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności – druk nr 467.2022
12:5511.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jagodowa – druk nr 475.2022
13:2712.Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy – Rondo Jerzego Szmajdzińskiego – druk nr 476.2022
13:4213.Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry – druk nr 472.2022
14:0014.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Jeleniej Góry potępiającego rosyjską agresję na Ukrainę – druk nr 484.2022
14:4415.Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Równe – druk nr 469.2022
15:0616.Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Tarnopol – druk nr 470.2022
17.Projekt uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z miastem Włodzimierz (Władimir) w obwodzie Włodzimierskim Federacji Rosyjskiej – druk nr 474.2022
18.Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 477.2022
16:5919.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PA.1510.4.2022 – druk nr 478.2022
17:0320.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PA.1510.6.2022 – druk nr 479.2022
17:3021.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PA.1510.3.2022 – druk nr 480.2022
22.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
23.Sprawy różne:
17:40a)wybór przedstawicieli (3 radnych) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry,
17:41b)wybór przedstawiciela do Rady Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze.
17:50c)Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Statutowo-Organizacyjnej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry
17:55d)Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo-Organizacyjnej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry i powołania Przewodniczącej Komisji
24.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad