Sesja Rady w dniu piątek, 28 stycznia 2022

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 28 stycznia 2022
Długość nagrania: 00:19:42
Liczba odtworzeń: 1574
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXXV/247/21 /Druk Nr 1/.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Ropa, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach /Druk Nr 2/.
6.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
7.Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Ropa.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad