XLVII Sesja Rady Miasta Rybnika 20.01.2022 r.

Rada Miasta Rybnika
Czas publikacji: 312 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 03:15:58
Liczba odtworzeń: 719
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:161.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:322. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
16:383. Sprawozdanie Prezydenta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
16:464. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika.
17:445. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Rybnika na lata 2022 – 2026.
17:546. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
17:597. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
18:318.Wyrażenie stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na terenie Miasta Rybnika dotyczących budowy nowych linii kolejowych.
18:349.Zmiana uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
18:4710. Wydzierżawienie nieruchomości.
18:4811. Likwidacja Przedszkola nr 15 w Rybniku.
18:5012. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku.
18:5213. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika.
18:5714.Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
19:0015. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
19:0216. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rybniku przy ul. 3 Maja 14 na okres 10 lat.
19:0317. Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
19:0318. Zmiana uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta.
19:1019. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
19:1020. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad