XXXV Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 270 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:19
Liczba odtworzeń: 375
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
16:053. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy;
16:084. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2029;
16:175. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
16:286. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031;
16:487. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022;
16:538. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu i rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu;
16:569. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
17:0010. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
17:0411. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej;
17:0712. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługują diety;
17:0713. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
17:0814. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
17:2715. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
17:2716. Interpelacje radnych;
17:2917. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad