Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu piątek, 29 października 2021 część 2

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 9 listopada 2021
Długość nagrania: 01:18:28
Liczba odtworzeń: 1192
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /druk nr 54/.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie opadami komunalnymi /druk nr 55/.
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad