XXXII Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 października 2021 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 362 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:46:39
Liczba odtworzeń: 415
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:011. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
16:042. Przyjęcie porządku obrad;
16:053. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy
16:134. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
16:165. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu żyrardowskiego;
16:196. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu na rzecz Gminy Puszcza Mariańska pod lokalizację urządzeń infrastruktury w miejscowości Radziwiłłów;
16:277. Projekt uchwały w sprawie mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Grabina Radziwiłłowska – działki nr ew. 553/6 i 570;
16:318. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jst wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027;
16:349.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasa na terenie gminy Puszcza Mariańska;
16:4210. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku;
16:4311. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:4312. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:4513. Sprawy wniesione, wolne wnioski
16:4514. Interpelacje radnych;
15. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad