XXXI Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 września 2021 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 387 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:36:24
Liczba odtworzeń: 496
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy
16:074. Podjęcie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029;
16:175. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
16:206. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Radziwiłłów (Dębowa);
16:227. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznej we wsi Radziwiłłów (Złota i Okopowa);
16:248. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
16:299. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy;
10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:3111. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:3612. Sprawy wniesione, wolne wnioski
16:3713. Interpelacje radnych;
14. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad