Sesja Rady w dniu czwartek, 22 lipca 2021

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie)
Czas publikacji: 334 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:39
Liczba odtworzeń: 417
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:221.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:222.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
15:233.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
15:244.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
15:375.Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
15:386.Interpelacje i wnioski.
15:417.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 1).
15:448.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 (druk nr 2).
15:469.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki (druk nr 3).
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobieszowice (druk nr 4).
15:5911.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki – Etap I (druk nr 5).
16:0112.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok (druk nr 6).
16:0313.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030 (druk nr 7).
16:2714.Sprawy różne.
16:2715.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie) - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje