XXX Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 lipca 2021

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 436 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:32:07
Liczba odtworzeń: 556
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
16:185. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
16:206. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puszcza Mariańska;
16:237. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puszcza Mariańska na rok szkolny 2021/2022;
16:258. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puszcza Mariańska;
16:279.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Bednary
16:2910. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:3011. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:3312. Sprawy wniesione, wolne wnioski
16:3313. Interpelacje radnych;
14. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad