XXIX Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 czerwca 2021

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 329 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:45:53
Liczba odtworzeń: 461
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy
4. Podjęcie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
6. Debata z udziałem radnych i mieszkańców dot. rozpatrzenia raportu o stanie gminy Puszcza Mariańska;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
12. Sprawy wniesione, wolne wnioski
13. Interpelacje radnych;
14. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad