XXVIII Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 maja 2021 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 246 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:09:19
Liczba odtworzeń: 284
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
16:053. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy;
16:104. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2029;
16:185. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021;
16:236. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
16:277. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027;
16:318. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (Studzieniec);
16:369. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
16:3910. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puszcza Mariańska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
16:4111. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska;
16:4312. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Radziwiłłów);
16:4613. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Nowy Łajszczew);
16:4814. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Sapy);
16:5015. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Stary Karolinów);
16:5216. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kamion;
17:0017. Sprawozdanie GOPS –u za rok 2020;
17:0318. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok;
17:0519. Ocena zasobów pomocy społecznej;
17:0620. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
17:0721. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
17:1022. Sprawy wniesione, wolne wnioski
17:1123. nterpelacje radnych;
24. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad