Sesja Rady w dniu 27 kwietnia 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 519 dni temu
Długość nagrania: 01:28:39
Liczba odtworzeń: 618
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:073.Informacja n/t współpracy miasta Łaziska Górne z organizacjami pozarządowymi.
15:074.Informacja n/t pozyskanych środków pozabudżetowych.
15:075.Określenie zakresu rzeczowo-finansowego remontów w placówkach oświatowych
15:096.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:097.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:108.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:119.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chopina w Łaziskach Górnych".
15:1110.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. remontu)
15:1211.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. zakupu sprzętu).
15:1412.Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2020.
15:3213.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15:3314.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:3415.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 20 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
15:3416.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łaziska Górne.
15:3717.Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektorów łaziskich placówek oświatowych - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z dnia 16.03.2021 r.
16:1118.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:2819.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2820.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

20 dni 22 godziny temu 126
77 dni 23 godziny temu 212
98 dni 23 godziny temu 200
126 dni 20 godzin temu 218
154 dni 19 godzin temu 389
189 dni 23 godziny temu 318
238 dni 23 godziny temu 449
287 dni 23 godziny temu 536
308 dni 23 godziny temu 780
378 dni 23 godziny temu 570
393 dni 17 godzin temu 536
Pokaż wszystkie transmisje