Sesja Rady w dniu 23 lutego 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 234 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:01
Liczba odtworzeń: 271
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:182.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:183.Ocena stanu technicznego i zadłużenia w budynkach socjalnych i komunalnych; informacja n/t polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym kwestia roszczeń odszkodowawczych.
15:274.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:275.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
15:286.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
15:287.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaziska Górne na 2021 rok.
15:448.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
15:459.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.
15:4710.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29.10.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Łaziskach Górnych.
15:5012.Rozpatrzenie skarg i petycji.
16:0813.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:1714.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:1815.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

46 dni 11 godzin temu 86
74 dni 16 godzin temu 107
117 dni 9 godzin temu 167
143 dni 18 godzin temu 176
171 dni 18 godzin temu 214
206 dni 18 godzin temu 260
219 dni 18 godzin temu 281
234 dni 17 godzin temu 271
262 dni 18 godzin temu 319
304 dni 18 godzin temu 421
Pokaż wszystkie transmisje