Sesja Rady w dniu 23 lutego 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 529 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:01
Liczba odtworzeń: 623
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:182.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:183.Ocena stanu technicznego i zadłużenia w budynkach socjalnych i komunalnych; informacja n/t polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym kwestia roszczeń odszkodowawczych.
15:274.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:275.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
15:286.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
15:287.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaziska Górne na 2021 rok.
15:448.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
15:459.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.
15:4710.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29.10.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Łaziskach Górnych.
15:5012.Rozpatrzenie skarg i petycji.
16:0813.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:1714.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:1815.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

25 dni 21 godzin temu 79
46 dni 21 godzin temu 119
74 dni 19 godzin temu 141
102 dni 17 godzin temu 331
137 dni 21 godzin temu 238
186 dni 22 godziny temu 354
235 dni 21 godzin temu 453
256 dni 21 godzin temu 714
326 dni 21 godzin temu 500
341 dni 15 godzin temu 470
369 dni 19 godzin temu 478
Pokaż wszystkie transmisje