Sesja Rady w dniu 23 lutego 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 209 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:01
Liczba odtworzeń: 249
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:182.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:183.Ocena stanu technicznego i zadłużenia w budynkach socjalnych i komunalnych; informacja n/t polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym kwestia roszczeń odszkodowawczych.
15:274.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:275.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
15:286.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
15:287.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaziska Górne na 2021 rok.
15:448.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
15:459.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.
15:4710.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29.10.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Łaziskach Górnych.
15:5012.Rozpatrzenie skarg i petycji.
16:0813.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:1714.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:1815.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

20 dni 22 godziny temu 67
49 dni 2 godziny temu 90
91 dni 20 godzin temu 145
118 dni 5 godzin temu 157
146 dni 5 godzin temu 189
181 dni 4 godziny temu 239
194 dni 5 godzin temu 257
209 dni 4 godziny temu 249
237 dni 4 godziny temu 299
279 dni 4 godziny temu 400
Pokaż wszystkie transmisje