XXIX Sesja Rady Gminy Turek w dniu 22 lutego 2021

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 10 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:40:43
Liczba odtworzeń: 52
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:032. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Turek.
16:183. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
16:184. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:225. Interpelacje i zapytania radnych.
16:406. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;
b) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Pęcherzew;
c) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021.
16:407. Wolne wnioski i zapytania.
16:408. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
16:409. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad