Rada Powiatu Bielskiego

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Powiatu Bielskiego
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1.zmiany Uchwały Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
2.zmian Uchwały Nr VI/36/319/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami;
3.zlecenia Komisji Skarg, wniosków i petycji rozpatrzenia petycji Partii Razem.
IV Zamknięcie sesji.