Rada Powiatu Bielskiego

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Powiatu Bielskiego
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II Wystąpienia zaproszonych gości.
III Przyjęcie porządku obrad.
IV Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 31 sierpnia 2022 r.
V Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
VI Wybrane problemy związane z bezpieczeństwem na terenie powiatu bielskiego.
VII Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1.przyjęcia informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022 roku;
2.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022 roku;
3.zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach;
4.pozbawienia drogi Nr 4430S – ul. Do Zapory w Czechowicach-Dziedzicach kategorii drogi powiatowej;
5.zmiany Uchwały Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
6.zmian Uchwały Nr VI/36/319/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami;
VIII Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
IX Zamknięcie sesji.