Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 25 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:26:41
Liczba odtworzeń: 85

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:123.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
15:134.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
15:165.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
15:286.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku AZW Investment spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Marzanny 35a.
15:287.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:298.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

25 dni 23 godziny temu 85
29 dni 23 godziny temu 123
58 dni 23 godziny temu 199
84 dni 23 godziny temu 286
116 dni 16 godzin temu 234
156 dni 23 godziny temu 347
177 dni 22 godziny temu 201
Pokaż wszystkie transmisje