Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 117 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:26:41
Liczba odtworzeń: 182

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:123.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
15:134.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
15:165.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
15:286.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku AZW Investment spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Marzanny 35a.
15:287.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:298.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

59 dni 1 godzinę temu 132
87 dni 1 godzinę temu 216
117 dni 1 godzinę temu 182
121 dni 1 godzinę temu 185
150 dni 1 godzinę temu 273
207 dni 18 godzin temu 282
248 dni 1 godzinę temu 397
268 dni 23 godziny temu 248
Pokaż wszystkie transmisje