Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu piątek, 26 kwietnia 2019

Rada Gminy Wyry
Czas publikacji: 119 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 05:00:12
Liczba odtworzeń: 900

Porządek obrad posiedzenia

15:301.Otwarcie obrad.
15:312.Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:333.Przyjęcie porządku obrad.
15:544.Spotkanie z przedstawicielami Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w sprawie omówienia programu prac urządzeniowo rolnych dla gminy Wyry.
16:215.Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w sprawie omówienia działalności jednostki.
16:306.Spotkanie z Przewodniczącym Spółki Wodnej Wyry-Gostyń w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności za 2018 rok.
17:287.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy wyry w 2018 roku.
17:458.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Wyry.
17:579.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym.
18:5510.Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym.
19:4111.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
19:4112.Interpelacje Radnych.
20:0313.Zapytania Radnych.
20:0814.Wolne wnioski.
15.Uchwały Rady Gminy:
20:10a)w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych żródeł ciepła,
20:11b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2019-2033,
20:13c)w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2019 rok,
20:24d)w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę powietrza w Polsce,
20:29e)w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry.
20:3016.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Wyry - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje