Sesja Rady w dniu 27 października 2020r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 328 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:53:07
Liczba odtworzeń: 454
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:083.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Łaziska Górne za rok szkolny 2019/2020.
15:164.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:175.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.
15:176.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
15:187.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
15:248.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych.
15:259.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/228/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul.Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych".
15:2510.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr XXIII/230/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji pomocy finansowej.
15:2611.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
15:4712.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:0713.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0714.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje