Sesja Rady w dniu 27 października 2020r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 399 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:35
Liczba odtworzeń: 445
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:083.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Łaziska Górne za rok szkolny 2019/2020.
15:164.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:175.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.
15:176.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
15:187.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
15:248.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych.
15:259.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/228/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul.Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych".
15:2510.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr XXIII/230/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji pomocy finansowej.
15:2611.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
15:4712.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:0713.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0714.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

77 dni 12 godzin temu 170
92 dni 5 godzin temu 141
120 dni 10 godzin temu 165
163 dni 4 godziny temu 215
189 dni 12 godzin temu 237
217 dni 12 godzin temu 261
252 dni 12 godzin temu 317
265 dni 12 godzin temu 340
280 dni 11 godzin temu 326
308 dni 12 godzin temu 376
Pokaż wszystkie transmisje