Sesja Rady w dniu wtorek, 27 października 2020 3 cz.

Rada Miejska w Proszowicach
Czas publikacji: 608 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:04
Liczba odtworzeń: 508
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
2.Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
3.Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2020;
b)nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Proszowice własności nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 104/5 położonej w Jakubowicach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
c)wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na dalszy okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;
d)zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 598/2 położonej w Proszowicach;
e)przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Proszowice wraz ze szczegółową inwentaryzacją";
f)zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach;
g)udzielnie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Proszowickiego
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy bieżące.
10:348.Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
pokaż cały porządek obrad