VII Sesja Rady w dniu czwartek, 25 kwietnia 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 298 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 03:36:28
Liczba odtworzeń: 596
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
4.Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
5.Informacja o sytuacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn w związku z trwającą ogólnopolską akcją protestacyjną pracowników oświaty.
6.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020
2)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Glince Duchownej przy ulicy Krajowej, gm. Kostrzyn
3)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
4)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027
7.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad