XIX Sesja Rady Gminy Latowicz w dniu poniedziałek, 26 października 2020

Rada Gminy Latowicz
Czas publikacji: 32 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:45:00
Liczba odtworzeń: 571
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
a)Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 11a w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Waliska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Latowicz, w roku szkolnym 2019/2020.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2020.
09:525.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz.
10:098.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024.
10:169.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
10:2010.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz.
10:2111.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomości położonej w miejscowości Budziska.
10:30a)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Waliska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku.
10:4612.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10:5413.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
10:5414.Przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnej, z dnia 10 lipca 2020 r.
10:5515.Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej, z dnia 29 lipca 2020 r.
10:5616.Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej, z dnia 30 września 2020 r.
17.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad