Sesja Rady w dniu czwartek, 25 kwietnia 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 441 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:02:54
Liczba odtworzeń: 335
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:471.Otwarcie sesji.
16:472.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
19:04a)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty;
19:17b)zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
19:30c)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19:304.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad