XXXIII Sesja w dniu piątek, 25 września 2020.

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 244 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 02:11:30
Liczba odtworzeń: 362
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy Ełk.
13:334. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
13:435. Przedstawienie analizy zadań oświatowych – wrzesień 2020 r.
13:596. Przedstawienie Raport z działalności Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk za I półrocze 2020 r.
14:027. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
14:191) o zmianie Uchwały Nr LXXX/644/10 Rady Gminy Ełk z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (nr rob. 219/2020),
14:212) o zmianie Uchwały Nr XXII/162/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (nr rob. 220/2020)
14:233) o zmianie Uchwały Nr XL/316/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (nr rob. 221/2020),
14:264) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2020-2036 (nr rob. 222/2020),
14:305) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2020 r. (nr rob. 223/2020),
14:336) zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 (nr rob. 216/2020)
7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 48/81 i 48/82 (nr rob. 217/2020),
14:348) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele w gminie Ełk (nr rob. 218/2020).
14:529) Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (nr rob. 224/2020).
14:579. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
14:5710. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad