VIII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 25 kwietnia 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 309 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 04:28:14
Liczba odtworzeń: 329
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:111.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.
12:122.Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miejskiej.
12:183.Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:304.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
14:225.Sprawy samorządowe.
14:246.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r. .
14:317.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
14:358.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. .
16:159.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
16:1710.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2019 roku.
16:1811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.126.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
16:1912.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Łąkowa -Folwarczna”.
16:1913.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Park Europejski”.
16:2014.Informacja dotycząca stanu przygotowań inwestycji do realizacji w 2019 roku.
16:2015.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Jelcz-Laskowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018.
16:3016.Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej za I kwartał 2019 r. .
16:3017.Wolne wnioski.
16:3318.Komunikaty organów gminy.
16:3319.Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad