XIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 23 października 2020 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 358 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:34:49
Liczba odtworzeń: 568
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM,
2.Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
3.Projekty uchwał :
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026,
c)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna
d)w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej
e)w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny
4.Zakończenie obrad XIX sesji RM.
pokaż cały porządek obrad