Sesja Rady w dniu środa, 30 września 2020 r.

Rada Gminy Iwanowice
Czas publikacji: 277 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:57:20
Liczba odtworzeń: 535
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
10:142.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
10:143.Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
10:454.Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Iwanowice.
11:135.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2020 - Nr XVI/165/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2019r.
11:166.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2020-2035.
11:217.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Iwanowice pożycki długoterminowej.
11:248.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Żerkowice.
11:259.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic dla dróg wewnętrznych w miejscowości Żerkowice.
11:2810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice, przyjętego Uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku.
11:2911.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie-kupno na rzecz Gminy Iwanowice działki nr 467/6 położonej na terenie miejscowości Celiny Gm. Iwanowice.
11:3112.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie-kupno na rzecz Gminy Iwanowice działki nr 56 położonej na terenie miejscowości Iwanowice Włościańskie Gm. Iwanowice.
11:4313.Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmiany aglomeracji Iwanowice wyznaczonej Uchwałą Nr XI/172/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 roku.
11:4514.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1172K, 2137K w m. Sieciechowice i m. Lesieniec oraz 2147K, 1172K w m. Maszków w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice – etap II”.
11:4515.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11:5216.Wolne wnioski i informacje.
11:5217.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad