XXII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 30 września 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 246 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:38:53
Liczba odtworzeń: 282
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Przedstawienie informacji dotyczących zmian w gospodarce odpadami na terenie Związku Międzygminnego GOAP
6.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: regulaminu korzystania z parku w miejscowości Gowarzewo.
7.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: regulaminu korzystania z gminnych altan i wiat rekreacyjnych .
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
10.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
11.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
12.Zapytania i wolne wnioski.
13.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad