Sesja Rady w dniu środa, 24 kwietnia 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 635 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:49:40
Liczba odtworzeń: 594
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:111.Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:112.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:153.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:164.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:175.Interpelacje i zapytania radnych.
14:186.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:187.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
14:218.Raport o stanie sanitarno-higienicznym powiatu piskiego w 2018 r.
14:229.Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2018 r.
14:2810.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r.
11.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:35a)w sprawie przekazania wedle właściwości petycji Radnej Rady Miejskiej w Orzyszu,
14:37b)w sprawie wystąpienia Powiatu Piskiego ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”,
14:43c)w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu,
14:45d)w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Powiatu Pisz w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.
14:51e)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnej realizacji zadania pod nazwą . „Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ulicy Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Piszu
14:5112.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:5213.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:5714.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:5715.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad