VII Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 788 dni temu
Długość nagrania: 00:41:27
Liczba odtworzeń: 727
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:161.Sprawy organizacyjne
09:47a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:47b)przyjęcie porządku obrad
09:471)wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2019-2021
09:472)przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną zmianą
09:47c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 29 marca 2019r.
09:472.Trybuna obywatelska
09:233.Podjęcie uchwał
09:48a)Uchwała w sprawie wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie
09:48b)Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego
09:48c)Uchwała w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej
09:48d)Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2019-2021
09:494.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016-2018 za rok 2018
09:495.Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku
09:496.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2019r.
09:507.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2019r.
09:508.Wnioski radnych
09:509.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad