VII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 24 kwietnia 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 308 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:51:27
Liczba odtworzeń: 454
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji oraz przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kleszczewo.
6.Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kleszczewo w 2018r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
13.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14.Zapytania i wolne wnioski.
15.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad