Sesja Rady w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 951 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:18:06
Liczba odtworzeń: 898
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:063.Informacja na temat realizacji przez miasto zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dot. MOPS oraz MOWRiD): a) ocena zasobów pomocy społecznej; -b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
15:074.Informacja na temat współpracy miasta Łaziska Górne z organizacjami pozarządowymi.
15:075.Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych.
15:086.Określenie zakresu rzeczowo-finansowego remontów w placówkach oświatowych.
15:137.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018r.
15:148.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku.
15:179.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
15:2110.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII.
15:2411.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w mieście Łaziska Górne na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 do 31.12.2025)
15:2512.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaziska Górne".
15:2713.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiana na lata 2019-2023.
15:2914.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. : "Rozbudowa ul. Chopina w Łaziskach Górnych na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 1 Maja".
15:3115.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/168/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
15:3416.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Akacjowej i Głogowej.
15:3717.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 784/62 położonej w Łaziskach Górnych w rejonie ulicy Wierzysko.
15:3818.Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 928.
15:4019.Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 44 z Drogą Wojewódzką 928 w Mikołowie.
15:4320.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w kościele przy ulicy Wyszyńskiego 12 w Łaziskach Górnych, wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A/158/05.
15:4721.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 kwietnia 2019 r. na dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta Łaziska Górne.
15:5422.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
23.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

77 dni 12 godzin temu 170
92 dni 5 godzin temu 141
120 dni 10 godzin temu 165
163 dni 3 godziny temu 215
189 dni 12 godzin temu 237
217 dni 12 godzin temu 261
252 dni 12 godzin temu 317
265 dni 12 godzin temu 340
280 dni 11 godzin temu 326
308 dni 12 godzin temu 376
Pokaż wszystkie transmisje