Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16.10.2020r.

Rada Miejska Zagórowa
Czas publikacji: 6 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:33
Liczba odtworzeń: 75
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020 – 2035.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
6.Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Zagórowa.
pokaż cały porządek obrad