VIII Sesja Rady Powiatu Świeckiego - 24 kwiecień 2019

Rada Powiatu Świeckiego
Czas publikacji: 231 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:14
Liczba odtworzeń: 286

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie quorum.
13:072.Przyjęcie porządku obrad.
13:083.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
13:194.Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13:205.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.
13:216.Interpelacje i zapytania radnych.
13:527.Kompleksowa informacja z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Świeckiego.
14:048.Ocena zasobów pomocy społecznej.
14:059.Sprawy różne.
14:0510.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad